a2carquitectura+energia
Ens avala una àmplia experiència de càlcul energètic d’edificis residencials i terciaris, destaquem:

Hem impartit cursos relacionats amb l'eficiència energètica dels edificis adreçats a diferents col.lectius.

Dins el nostre equip comptem amb un arquitecte que va obtenir el títol de Formador en Certificació Energètica d’Edificis, en el primer curs oficial impartit pels creadors dels programes LIDER i CALENER. Recentment aquesta persona ha obtingut també el títol de Formador en Certificació Energètica d’Edificis Existents. Mètode CE3X.