a2carquitectura+energia
Som un equip d´arquitectes amb una àmplia experiència en el càlcul energètic d’edificis residencials i terciaris, que us pot assessorar sobre aquests temes i ajudar en l’elaboració de documents de projecte relacionats.

Entenem que, amb la visió d’un futur sostenible, cada dia serà més important rehabilitar i projectar edificis eficients energèticament, i encara més amb la propera aprovació del RD de Certificació Energètica d'Edificis Existents.

Des de la nostra visió arquitectònica, la configuració i el tipus de pell dels edificis són aspectes clau a tenir en compte per a la seva eficiència energètica, conjuntament amb el disseny de les instal.lacions.

El nostre mètode de treball es basa en un estudi acurat del projecte i un diàleg continu amb els nostres clients. Pensem que d’aquesta manera, a més de generar els documents obligatoris, podem ajudar-los a construir edificis cada dia més eficients.

Més informació